- February 20, 2023
Tombola

Tombola 20 februarie - 08 Martie 2023

REGULAMENT TOMBOLĂ
FACEBOOK – Produs: 2 camere double + acces SPA + mic dejun inclus

I. ORGANIZATORUL TOMBOLĂ
SC COMANDI SRL, cu sediul în Moinesti, str. Atelierelor, nr.100,
e-mail: office@complexulmariomoinesti.ro, telefon 0744 117 717 , înregistrată la Registrul
Comerțului București sub nr. J40/1181/2000, având C.U.I. RO12677100, legal
reprezentată prin dl. Valeriu Marian Andrei, în calitate de Administrator, denumită în
continuare “Organizatorul” Campania se va derula conform prevederilor prezentului
Regulament obligatoriu pentru toţi participanţii.

Regulamentul va fi publicat pe perioada
desfăşurării TOMBOLĂ pe pagina de Facebook: @complexulmariomoinesti.
Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, online la adresa
specificata in descrierea poze. Organizatorul işi rezervă dreptul
de a modifica /completa şi /sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda
şi / sau înceta desfaşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor
cu privire la orice modificare / completare a vreuneia din prevederile acestuia.

Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa
publicului pe pagina de Facebook.

II. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
Tombola începe la ora 15:00, pe data de 20 februarie 2023 şi se încheie la ora 22:00 pe
data de 8 martie 2023. Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook:
@complexulmariomoinesti.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE
Pot participa la Tombolă persoanele fizice cu vârsta de peste 14 (paisprezece) ani, care în
perioada 20 februarie – 8 martie 2023:
• dau like paginii de facebook: @complexulmariomoinesti
• lasa un comentariu la postarea de pe pagina @complexulmariomoinesti
• distribuie postarea cu imaginea Tombolei pe pagina lor de facebook

Participarea la tombolă a persoanelor având varsta sub 18 ani este condiționată de
prezentarea acordului scris al părinților sau reprezentanților legali privind participarea la
tombolăși primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicării premiilor. Nu pot
participa la Tombolă:
– angajații organizatorului, soțul/soția sau rudele de gradul intâi ale acestora(părinți,
copii);
– persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate,
precum și persoanele fizice sub vârsta de 14 ani.

Daca persoana extrasă nu îndeplinește una dintre cerințe, se extrage altă persoană care a îndeplinit toate criteriile: – like sau orice reacție pentru postarea de bază de pe pagina noastră – share postării de pe pagina noastră – tag în comentarii persoanelor cu care dorești vii la complexul nostru

IV. IMAGINE TOMBOLA FACEBOOK SI DESCRIEREA POSTARII:
“Tot ce trebuie sa faci pentru a intra in tombola si pentru castigarea sa :
– Dai un like paginii de facebook: @complexulmariomoinesti
– Ne spui intr-un comentariu la aceasta poza, cu cine ti-ar placea sa vii la complexul nostru.
– Distribui postarea cu imaginea Tombolei pe pagina personala, sa o vada si prietenii tai.
Acum mai trebuie doar sa astepti data de 8 martie, 20:00 sa extragem castigatorul.

Regulamentul precum și detaliile Concursului sunt disponibile aici:
https://complexulmariomoinesti.ro/regulament-tombola

Tombola contine:
2 camere double pentru 4 persoane cu mic dejun inclus si acces SPA gratuit pentru o zi si o noapte.

V. PREMII
PREMIILE TOMBOLEI PE FACEBOOK @complexulmariomoinesti vor fi acordate prin
tragere la sorți.
Pe pagina de Facebook, @complexulmariomoinesti, se va organiza o extragere la sorți cu
ajutorul aplicației puse la dispoziție de site – ul https://namepicker.net/.

Se va acorda un premiu în urma extragerii. Ziua in care castigatorul va intra in posesia premiului va fi discutata in privat.

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda
contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul
câștigat, așa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a
premiului. Premiile care nu vor putea fi înmânate câștigătorilor din motive independente
de Organizator până la data de 08.03.2023, nu vor mai fi datorate de Organizator, iar
Câștigătorul respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câștigător. Organizatorul
va face public numele câștigătorilor pe pagina de Facebook: @complexulmariomoinesti, sau
prin orice alte modalități agreate de Organizator pentru publicitate.

VI. TAXE SI IMPOZITE
Orice obligație de natură fiscala în legătură cu premiul câștigat, este în sarcina exclusivă
a câștigătorului, cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă conform prevederilor
legale în vigoare, doar dacă acesta va fi datorat.

VII. TRAGERILE LA SORȚI
Tragerile la sorți, prin intermediul cărora se vor declara Câștigătorul, vor avea loc pe 8 martie 2023, 20:00 pe pagina de Facebook: @complexulmariomoinesti. Tragerea la
sorți vor fi efectuate prin intermediul site – ului www.random.org.

VIII. CONDIȚII DE VALABILITATE A ÎNSCRIERILOR. ANULAREA
ÎNSCRIERILOR
Sunt valabile înscrierile dacă:
– au fost efectuate în perioada de desfășurare a Tombolei;
Tombola începe la ora pe 20 februarie 2023 la ora 15:00 şi se încheie la ora 22:00 pe
data de 7 martie 2023.
Sunt valabile inscrierile daca:
– persoana înscrisă a dat like paginii de Facebook la a cărei extragere participă;
– persoana înscrisă a lăsat comentariu: cu persoana/persoanele alturi de care vor veni in vacanta, pe pagina de Facebook @complexulmariomoinesti; ·
– persoana a distribuit imaginea pe pagina ei personala de Facebook
– inscrierile in newsletter-ul de pe site-ul www.complexulmariomoinesti.ro reprezinta o sansa in plus de castig.

IX. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR
Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorul prin intermediul unui mesaj trimis pe
pagina de Facebook de pe care s-a efectuat înscrierea în cursul zilei de 9 martie
2023 în intervalul orar 12:00 – 19:30. Câștigătorul trebuie să răspundă în termen
de 72 de ore de la data contactării printr-un mesaj transmis pe pagina de Facebook:
@complexulmariomoinesti, care să conțină confirmarea acceptării premiului, numele și
prenumele, numărul de telefon și opțional adresa de e-mail. Organizatorul va face public
numele câștigătorilor pe pagina de Facebook: @complexulmariomoinesti. Pentru identificarea și
ridicarea/intrarea în posesia premiilor, Câștigătorul desemnat va:
-va prezenta si mesajul primit de catre pagina @complexulmariomoinesti, prin care sunt instiintati
ca a castigat.

Câștigătorul va intra în posesia premiilor, doar după ce va semna un proces verbal de
predare-primire al premiului cu Organizatorul TOMBOLĂ. Câștigătorul va fi invalidat
dacă nu răspunde în termen de 72 de ore de la data contactării printr-un mesaj transmis pe
pagina de Facebook: @complexulmariomoinesti, sau mesajele trimise nu conțin datele solicitate.

X. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR CONFORM LEGII 677/2001
Prezentul Regulament de participare, Anexele sale și eventualele Acte Adiționale vor fi
publicatepe pagina de Facebook: @complexulmariomoinesti. Participarea la campanie implică
obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

SC COMANDI S.R.L., în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu
caracter personal ale participanților (inclusiv cele furnizate la momentul acordării
premiilor), în scopuri de reclamă și publicitate, această prelucrare fiind înscrisă în
registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 16006. Prin
participarea la prezenta Tombolă, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să
intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de
marketing ale acestuia cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Legii
677/2001, participanții au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau
prelucrate de Organizator. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra
datelor putând, după caz, solicita rectificarea, reactualizarea, blocarea sau ștergerea
datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor
incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având
dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația
particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor
în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, participanții au dreptul de a se
opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să
fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un
asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor menționate la paragrafele de mai sus,
participanții vor adresa o cerere scrisă, datată și semnată, adresată SC COMANDI
SRL la adresa de e-mail: office@complexulmariomoinesti sau la sediul social al
Organizatorului din Moinesti, Str. Atelierelor Nr 100. Prin acceptarea premiului
câștigat, câștigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare și de contact sau
fotografia sa, să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către
organizator în materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta (câștigătorul) să emită
pretenții financiare împotriva organizatorului pentru realizarea acestor operațiuni.

XI. CONTESTAȚII
Cererea scrisă, expresă și motivată, a participanților la prezenta Tombolă, în vederea
sesizării organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie
transmisă la adresa de e-mail: office@complexulmariomoinesti.ro sau la sediul social al
Organizatorului din Moinesti, Str. Atelierelor Nr 100, până pe data de
07.03.2023, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind
considerată nulă de drept și neavenită. Reclamațiile transmise vor fi soluționate în termen
de 30 de zile calendaristice de la data primirii.

XII. ÎNCETAREA TOMBOLEl
Prezenta Tombola poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie
forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de
voința sa, de a continua prezenta Tombola.

XIII. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta acțiune se vor
rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.